کلاس‌های مجازی و آموزش از راه دور

با ثبت نام در کلاس‌های مجازی، از زمان خود و فرزندان خود به به بهترین نحو امکان استفاده کنید.

پرداخت شهریه پس از اولین جلسه صورت خواهد رفت. ( اولین جلسه رایگان است)

در صورت به حد نصاب رسیدن کلاس لینک کلاس برای شما ارسال خواهد شد.

*
*
*